Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Sotenäs

Nybyggnad av campingplats i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 90 campingstugor, gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Avser ca 13 tomter samt 2 mindre flerbostadshus.
Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Exploateringsområde kommunala tomter och förskola i Hunnebostrand
Projektet avser kommunala tomter, möjlig etablering mindre verksamheter samt förskole- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av flerbostadshus och villatomter i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och 10 villa tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och grupphus.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av isolerad hall för förvaring av båtar.
Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: