Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Nybyggnad av godsmottagning och sopstation i Sala
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert.
Ny gång- och cykelväg i Sala
Visionen för sjukhuset är ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: