Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Knivsta

Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Resecentrum mm i Alsike, etapp 2 mfl.
Resecentrum, handelshus mm
Exploatering för nya bostäder i Alsike, etapp 2 mfl.
Avser exploatering för ca 1500-2000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Planuppdrag för nybyggnad av skola intill Boängsvägen. Planeras att gå ut på samråd till hösten 2016. Diskussioner finns även för bostäder i samma område.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus inkl. förskola samt äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av lägenheter och ombyggad för ungdomsverksamhet i Knivsta
Knivsta pastorat vill bygga ut S:t Birgittakyrkan med lokaler för barnverksamheter. Samtidigt vill man utveckla området runt kyrkan, pastoratets lokaler och orgelfabriken som ett enhetligt område med parkkaraktär. Det är ett omfattande projekt som Svenska kyrkan skissar på. Det handlar även om att skapa mer ändamålsmässiga lokaler för pastoratets verksamhet och även kunna hyra ut kontorsytor till företag. Lägenheter finns även med i planerna. Enligt förslaget ska en fyravåningsbyggnad länka samman kyrkan och orgelfabriken.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Planer för nybyggnad av skola intill Boängsvägen i Knivsta.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 3
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Exploateringsområde för radhus i Knivsta
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus i form av radhus på fastigheterna Särsta 3:150 och 3:443. Enligt förslaget uppförs två huskroppar med östvästlig sträckning och med två våningar kring en gemensam tillfartsgata med anslutning till Vårsångsvägen.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: