Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av konsthall/utställningshall i Simrishamn, etapp 2
Detaljplaneärende. Planer finns för ny konthall/utställningshall. Projektets omfattning är ej fastställd.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av villor i Simrishamn
Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: