Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Perstorp

Exploateringsarbeten för industriområde i Perstorp
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av bostäder/kontor/handel i Perstorp
Avser nybyggnad av 1 huskropp med bostäder, ca 15-tal lägenheter, kontor och handel. Igångsättning avhängigt intressent.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016. Avser gator, vägar och va för bostadsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: