Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm
Förlängning av tillstånd pågår. Avser 108 verk.
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 20 villor med 1, 1,5 och 2 plan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Avser tre verk. Överklagat. Ovisst om objektet kommer till utförande.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende.
Nybyggnad av handelscentrum i Laholm
Avser nybyggnad av handelsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser ca 15-20 lägenheter.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Avvaktar beslut. Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga. Oviss byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: