Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (4)
Gävle (74)
Hofors (0)
Hudiksvall (32)
Ljusdal (14)
Ockelbo (6)
Ovanåker (0)
Sandviken (19)
Söderhamn (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.
Ny stadsdel i Kungsbäck
Nytt bostadsområde i Västra Kungsbäck på före detta övningsområdet.
Ny stadsdel på Blåsåsen i Gävle
Planer finns för att ta fram en ny stadsdel i Gävle. Enligt förslag i detaljplanen är det ca 50000 - 80000 kvm som kan byggas med blandade bostäder. Kommer troligtvis att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för ca 200 bostäder.
Anläggande av förbifart Ljusdal
Planskede. Åtgärdsvalstudie kommer att utföras. Tidigare planer avser en ny vägsträckning mellan väg 83 och 84 det sk Smedgatanalternativet. En ny bro över Ljusnan, en planskild korsning under järnvägen, ny sträckning av Hybovägen genom Ämarbo med anslutning till väg 84.
Nybyggnad av särskilt boende i Gävle
Nytt särskilt boende, 80 lägenheter i Södra Hemlingby.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Valbo
Ett 70-tal lgh planeras på en fd husvagnsparkering.
Nybyggnad av höghus i Bollnäs
Trekantig byggnad med ca 50 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Söder i Gävle, Etapp 7
Nybyggnation av flerbostadshus. Projektet kommer troligtvis att delas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.
Nybyggnad av plattform vid Gävle Västra
Projektet avser plattform vid Gävle sjukhus.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken
Ca 45 bostäder planeras, kan bli flerbostadshus eller radhus.
Nytt järnvägsspår vid Gävle hamn
BEST och markarbeten.
Nybyggnad av punkthus i Söderhamn
2 punkthus med 7-8 våningar.
Nybyggnad av järnvägsbro och tråg vid Strömsbrovägen i Gävle Hamn
Projektet avser ny bro och sänkning av Strömsbrovägen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
Rivning av Östra Skolan.
Nybyggnad av bostäder vid Engesberg, Gälve
Planer för 60 bostäder på Engesberg.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnad av småhus och radhus i Gävle
Nybyggnad av 18 st kedjehus.
Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat.
Rivning och nybyggnad av förskola i Gävle
Rivning av Sörby förskola, nybyggnad i 2 våningar.
Nybyggnad av restaurang och läktare på Sätra, Gävle
Planerat projekt i tidigt skede. Inga beslut är tagna. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holmsund, Gävle
Planer för ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.
Exploatering för enbostadshus i lindstahusviken
30 tal bostadstomter och camping
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.
Nybyggnad av förskola på Norrlandet, Gävle
Ur investeringsbudget 2012-2015.
Nybyggnad av idrottshall i Hudiksvall
Ur investeringsbudget 2017-2020. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av småhus och radhus i Gävle
Planer finns för nybyggnation av 8st villor.
Nytt industriområde i Sandviken
Ett antal byggklara tomter, ca 20 000 kvm finns. Området ligger bredvid E16.
Nya fritidshus på Malmudden Saltvik, Hudiksvall
Planer för anläggande av fritidshusområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Rivning av befintligt hus samt nybyggnad av mindre flerbostadshus.
Ny långbana för skytte mm vid Älgsjön i Gävle
Ny elektronisk utrustning, nya tavlor samt ny långbana.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ur investeringsbudget 2015-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: