Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Mora

Nybyggnad av vårdcentral i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare.
Exploatering för enbostadshus i Mora
Ca 200 tomter. Byggstart uppskattad.
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Nybyggnad av affärshus i Mora
Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppförande av vindkraftspark i Mora kommun
Planerat projekt.Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Planprogram för Broåkern, Mora
Planprogrammet omfattar ca 150 bostäder för elever vid Mora gymnasium. Förslaget visar 5 alternativa sätt att uppföra elevbostäder. 2 olika varianter av bebyggelse på gräsplanen på Gödslan, 1 alt finns vid Kristinebergsgatan och 2 längs med Älvgatan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: