Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Tidaholm

Nybyggnad av skola i Tidaholm
Avser nybyggnad av F-6 dimensionerad för 25 klassrum med maximalt 30 elever, 175 barn i fritidsverksamhet 6-8 år, 85 barn i fritidsverksamhet 9-13 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tidaholm
Planer finns på uppförande av 3- 4 verk 2-3 MW/verk.
Anläggande av vattentäkt i Tidaholm
Avser anläggande av vattentäkt.
Överföringsledning i Tidaholm
Överföringsledning i Tidaholm.
Exploateringsarbete i Tidaholm
Projektet avser exploateringsarbeten för kommande villabebyggelse.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: