Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Strömstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser nybyggnad av 400-500 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad, etapp 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av lägenheter med bostadsrätt, hyresrätt och parhus. Projektet kommer att indelas i etapper.Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i både villor och radhus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av köpcentrum i Nordby
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum.
Nybyggnad av äldreboende i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i äldreboende. Byggplats är inte beslutad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar med 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser ett villaområde för 25-30 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Planer finns på nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Projektet avser 3 verk, 12 MW.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Byggstart tidigast januari 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Strömstad
Avser nybyggnad av affärslokal (rivning av befintlig byggnad). Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: