Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.
Nybyggnad av godsmottagning och sopstation i Sala
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert.
Ny gc-tunnel vid resecentrum i Sala
Planerat projekt i tidigt skede. Man ska ersätta plankorsningen med gc-tunnel vid resecentrum. Finansiering mellan Sala kommun och Trafikverket är ej fastställd. Oklart vem som blir byggherre. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 10 st huskroppar.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning.
Ny gång- och cykelväg i Sala
Visionen för sjukhuset är ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: