Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Enköping

Nybyggnad av bostäder på Munksundet
400-600 bostäder planeras.
Nybyggnad av bussdepå i Enköping
Projektet ligger stilla. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Ny motorbana i Enköping, etapp 2
3000 m, 16 m bred, Dosering 9 grader
Nybyggnad av bensinstation,restaurang mm i Enköping, et 4
Medicinanläggning, 3 st helikopterplattor.
Nybyggnad av va-ledning mellan Enköping-Märsön
Planerat projekt i tidigt skede. Utredning pågår. Väntar på politiska beslut. 2 mil. 400 st fastigheter.
Nybyggnad av förskola och flerbostadshus i Enköping, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola. Äldreboende i etapp 1: 1296262.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av hotell mm i Enköping
Ca 8000 m2 stor tomt.
Ny- eller ombyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Alternativen är en ny bro i ny sträckning eller ombyggnad av befintlig bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Planen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till åtta våningar med verksamhetslokaler i bottenplan. Parkering tillåts som garage antingen nedgrävd under eller i markplan.
Ny halkbana i motorpark i Enköping, etapp 1
Tidtagningszon, Formel 1-bana, Racing strip 15000 m. 18 m bred
Mark & exploateringsarbeten för bostäder i Enköping
Fortsatt exploatering av mark för bostäder på Fd Fanna Bacho området. Kommer troligtvis att etappindelas. Etapp 1: 1038247.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Planer finns för ytterligare utbyggnad av Åkersbergsområdet.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Nybyggnad av parkering i Skolsta, Enköping
Anläggning av pendlarparkering i anslutning till väg 55.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.
Upphandling av förskolemoduler i Enköping
Avser att hyra förskolemoduler till Enköpings kommun. Placering är inte klar ännu. Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: