Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Katrineholm

Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm
Tillagningskök för 600 måltider per dag.
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Nybyggnad av grundskola i Katrineholm
Nära förskolan Gullregnet. Ska stå klar 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
60-65 lägenheter. Malmgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vi Skogsborgsskolan.
Nybyggnad av konstgräs i Katrineholm
Anläggande av konstgräsplan i Värmbol.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 1
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från väg Djulökvarnvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: