Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Örkelljunga

Nybyggnad av vindkraftverk i Örkelljunga och Hässleholm
Planer finns på en vindbruksanläggning i Örkelljunga samt Hässleholms kommuner. Området ligger sydöst om Skånes Fagerhult Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 90 lägenheter varav ca 10 lägenheter är trygghetsboende samt eventuellt ett tillagningskök.
Nybyggnad av hotell, restaurang m.m. Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av hotell, restaurangverksamhet mm.
Markområde för industri handel, kontor och kontor i i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 25000 m2 markområde finns till försäljning för industri, handel och kontorsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus. 8 av totalt 56 planerade hus är utförda.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 15-30 lägenheter. Bostadsform är ej fastställd -radhus, parhus alternativt flerbostadshus. Igångsättning avhängigt intressenter.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Nybyggnad av radhus vid Hjälmsjön Örkelljunga
Nybyggnad av 8 radhus/marklägenheter. Hyresrätter. Yta: 805 m2 samt komplementbyggnader med en yta på 122 m2.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nytt exploateringsområde för villor i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för ca 30-40 villor.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Inga beslut finns. Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Exploatering industriområde Eket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering tomtmark i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering markarkområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Örkelljunga
Byggstart beräknas om 3-4 år. Nybyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: