Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Hörby

Nybyggnad av golfby i Hörby
Mark- och miljödomstolen har underkänt den upprättade detaljplanen och domen går inte att överklaga. Ny detaljplan krävs om planerna ska bli verklighet. Avser 60 st villor där husköparna kommmer att få en golfbil till varje hus.
Nybyggnad av förskola och bostäder i Hörby
Planer finns för nybyggnad av förskola och bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planer finns för nybyggnad av ca 15-20 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk och teknikbod i Hörby
Nybyggnad av 3 st vindkraftverk samt teknikbod. Inventering förestår.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hörby
Avser nybyggnad av 6-7 villor. Vissa kommer att byggas med sutterängplan.
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hörby
Avser nybyggnad allaktivitetshall.
Nybyggnad av lager i Hörby
Marklov, nybyggnad av lagerverksamhet.
Plantering av grönytor i Hörby
Uppttaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: