Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Bjuv

Markområde för verdsahmhetslokalero och bostäder i Billesholm
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 10-15 hektar markområde för byggbar mark för verksamhetslokaler och bostäder.
Markområde för industrihus i Bjuv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 11 hektar markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Exploateringsområde för villor i Ekeby, Bjuv
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser exploateringsarbeten för villor till kommunens tomtkö.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Planer i tidigt skede. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Anläggande av gc-väg i Ekeby Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Uppskattad byggstart.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Trädplanteringar m.m i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018. Avser trädplanteringar, utsmyckning av rondeller m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: