Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Gnosjö

Planerad nybyggnation av skola, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av skola för att ersätta mögelskadad skolbyggnad som skall rivas 2018 (1238515) C-längan.
Flerbostadshus vid Åkeritomten i Gnosjö.
Marken kan användas till bostäder, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för industriområde i Gnosjö
Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av lägenheter
Planer finns att bygga för ett fristående 2 våningshus med lägenheter.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Anläggande av överföringsledning i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2017 - 2019.
GC-vägar i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för byggstart under 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: