Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken
Ca 45 bostäder planeras, kan bli flerbostadshus eller radhus.
Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av handel och kontorslokaler i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.
Nytt industriområde i Sandviken
Ett antal byggklara tomter, ca 20 000 kvm finns. Området ligger bredvid E16.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Exploatering av område i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av hamburgerbar i Sandviken
Placering ej fastställd.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och busshållplats i Sandviken
Avser gång- och cykelväg Industrivägen - Granvidjevägen, inklusive busshållplats vid Järbovägen.
Exploatering av område i Sandviken, Etapp 4
Etapp 1-3 görs 2017 och sista etappen 2018.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: