Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Gubbaberget
Planerat projekt, är under samråd. 70 verk planeras. Berör Ljusdal och Ånge kommuner.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdals kommun
Max 34 verk planeras med en maximal höjd på 240 meter.
Anläggande av förbifart Ljusdal
Planskede. Åtgärdsvalstudie kommer att utföras. Tidigare planer avser en ny vägsträckning mellan väg 83 och 84 det sk Smedgatanalternativet. En ny bro över Ljusnan, en planskild korsning under järnvägen, ny sträckning av Hybovägen genom Ämarbo med anslutning till väg 84.
Nybyggnad av planskild korsning mellan Smedgatan/Norra Stambanan i Ljusdal
Planskild korsning Smedgatan-Norra Stambanan Bomanläggningen rivs och en ny port under järnvägen planeras.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Planerat projekt, är under samråd. 6 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell vid skidbacke/mountainbike bana på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.
Ny förbindelse mellan Centrum-Östernäs i Ljusdal
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Anläggs parallellt med Banverksledningen. Kommer att handlas med projektnr. 901839
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Nybyggnad av industrihus i Ljusdal
Nybyggnad av industrihall och rivning av bef lagerbyggnad.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen samt dragning av fjärrvärme.
Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.
Ombyggnation av parkering mm på Tälle i Ljusdal
Ombygggnad av parkering ca 50 platser, ev nybyggnad av 4 garageplatser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: