Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uddevalla

Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart troligen 2018.
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av fritidsbåtsmuseum i Uddevalla
Förhandlingar om finansiering pågår. Byggstart tidigast 2016.
Nybyggnad av stadshus i Uddevalla
Idéer finns på nybyggnad av ett stadshus i centrum.
Utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Planer finns på en utbyggnad av den äldsta delen, ny entré, utvändig upprustning, ombyggnad parkeringsplats samt nya infarter.
Nybyggnad av handelslokaler mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lokaler för handel, kontor, industri samt parkeringsplatser. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Byggstart 2019 eller senare.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad alt nybyggnad av förskola i Uddevalla
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, marklov för uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Rivning av skola i Herrestad
Projektet avser rivning av skola.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off. Byggstart tidigast 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: