Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mariestad

Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Kronotorps förskola (1442296).
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt område på ca 6000 kvm för restaurang och handel .
Renovering av Lugnås kyrka i Mariestad
Avser ommålning av kyrka samt fönster.
Nybyggnad av timmermansgård i Mariestad
Timmergård för grovsnickeri.
Renovering av Ek kyrka i Mariestad
Avser fasadrenovering av kyrka. Tidiga planer.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: