Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ale

Nybyggnad av förskola i Nol
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart september/oktober 2016. Option på följande skolor/förskolor: Nybyggnad skola/förskola 1 Nödinge, nybyggnad skola/förskola 2 Nödinge, nybyggnad skola/förskola Nol/Alafors, nybyggnad/ombyggnad förskola 1 Ale, nybyggnad/ombyggnad förskola 2 Ale, ombyggnad och tillbyggnad skolor/förskolor Skepplanda, ombyggnad av skola Nödinge och tillbyggnad skola Nödinge.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Om- och tillbyggnad av skolor/förskolor i Ale
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolor/förskolor, ca 3000 kvm ombyggnad och ca 3500 kvm tillbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Ale
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Till- och ombyggnad av skola i Alafors
Avser till- och ombyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av förskola i Surte
Avser ombyggnad av förskola, ev kan det bli nybyggnad istället.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel.
Nybyggnad av centrumbebyggelse
Avser utveckling av Nödinge centrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: