Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 600 elever. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kommunhus i Nödinge
Det nya kommunhuset kommer att vara beläget i mycket nära anslutning till pendeltågsstationen i Nödinge. Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska förslag på utformning av miljöer, arbetssätt och arbetsplatser i det nya kommunhuset tas fram och perspektivet ska vara framtidens arbetsplats 2050. Yta ca 8000 BTA
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola för 144 barn, 8 avdelningar i 1 huskropp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad byggstart och kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Om- och tillbyggnad av skolor/förskolor i Ale
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolor/förskolor, ca 3000 kvm ombyggnad och ca 3500 kvm tillbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Ale
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad byggstart och kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Till- och ombyggnad av skola i Alafors
Avser till- och ombyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av centrumbebyggelse
Avser utveckling av Nödinge centrum.
Hyra av provisoriska paviljoner i Nol
Avser hyra av provisoriska paviljonger till förskolelokaler. De kommer att placeras på bef bottenplattor.
Utvändigt underhåll av kontor i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Ombyggnad av Nolhagens förskola i Alafors
Avser renovering av golv vid Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: