Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Ombyggnad/rivning av sjukhus i Sala
Hus 300 01,02,03,04,05,08 samt 0304 01 tomställs och kan således vara föremål för försäljning eller rivning. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.
Ombyggnad av skola i Sala
Projekt ut strategisk plan 2014-2016. Inga beslut finns. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av godsmottagning och sopstation i Sala
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert.
Rivning av sjukhus i Sala
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: