Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Nybyggnad av 400 kV-station i Nässe
För att möjliggöra anslutning till vindkraft krävs en anslutning till 400 kV-nätet.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Högland.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.
Rivning och nybyggnad av grundskola och förskola på Alnö
Ca 3000-3500 kvm planeras, 7 avdelningar förskola samt skola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.
Rivning och nybyggnad av förskola i Sundsvall
Ur lokalutredning. Tidiga planer. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Omfattning ej fastställd.
Ny och tillbyggnad av skola i Kovland
Bef moduler ska rivas, utbyggnad matsal samt ny förskola med 5 avdelningar (750 kvm).
Rivning och nybyggnad av förskola i Sundsvall
Ur lokalutredning. Tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattning ej fastställd.
Rivning och nybyggnad av förskola på Sidsjö, Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Tillbyggnad av Paradisets badhus i Örnsköldsvik, steg 3
Konsulter och entreprenörer kommer troligen att anlitas via ramavtal. Totalt ska 70 mkr investeras i 5 steg. Steg 3 omfattar en förbindelsegång mellan den nya och gamla simhallen, hiss, gångkulvert och en åkattraktion.
Ny simhall vid Paradisets badhus i Örnsköldsvik, steg 2
Troligen anlitas konsulter och entreprenörer via ramavtal. Steg 2-4 kommer att byggas samtidigt. Totalt ska 70 mkr investeras i 5 steg. Steg 2 omfattar en ny simhall med lekområde och beachvolleyplan.
Rivning och nybyggnad av förskola på Granloholm, Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Matfors
Rivning av bef modul och utbyggnad av huvudbyggnaden med 2 avdelningar.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Byte av värmesystem kommunhuset Ånge
Byte av värmesystem kommunhuset.
Tillbyggnad av förskola i Stöde
Ev ska även en ny matsal byggas.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Ombyggnad av förskola på Skönsberg, Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Larminstallation i Paradisets badhus i Örnsköldsvik, steg 4
Troligen kommer konsulter och entreprenören att anlitas via ramavtal. Totalt ska 70 mkr investeras i 5 steg. Steg 4 avser installation av automatiskt drunkningslarm.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidiga planer på att eventuellt bygga en ny skola.
Nybyggnad av konferenslokal i Härnösand
Bygglov - kontor/konferenslokal.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av sporthall i Sundsvall
Tillbyggnad av Budohall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: