Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler.
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler om antingen 6000 kvm eller 10 000 kvm.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Utbyggnad av köpcentrum i Karlstad
Utbyggnad av Bergviks köpcenter med ytterligare 10.000 kvm för ca 15-20 butiker. Byggstart kan tidigast ske år 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av Kvarnbergsskolan i Karlstad
Avser renovering av Kvarnbergsskolan.
Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad
Omfattar nybyggnad av en ny affärsbyggnad på ca 10.000 kvm och ca 200 nya p-platser.
Nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal, Karlstad
Omfattar nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till gestaltning och struktur av stationsområdet och kringliggande stadsutvecklingsområden.
Nybyggnad av förskola på Norrstrand i karlstad
Omfattar nybyggnad av förskola i Karlstad med ac 140 platser.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Byggstart planeras för sommaren 2018. Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på ca 150 kvm.
Ny skola vid Kvarnberget
Om och tillbyggnad för Kvarnbergskolan.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Invändig renovering av förskola. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.
Utyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av våning med nya lokaler på skattkärrsskolan.
Renovering av stall
Avser en upprustning av ridklubben.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad och ändring av yttre utseende på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: