Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (0)
Filipstad (2)
Forshaga (2)
Grums (1)
Hagfors (2)
Hammarö (2)
Karlstad (25)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (2)
Sunne (5)
Säffle (6)
Torsby (6)
Årjäng (3)
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever. Några beslut om projektet har ej tagits.
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall.
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Utbyggnad av köpcentrum i Karlstad
Utbyggnad av Bergviks köpcenter med ytterligare 10.000 kvm för ca 15-20 butiker. Byggstart kan tidigast ske år 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av Kvarnbergsskolan i Karlstad
Avser renovering av Kvarnbergsskolan.
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad hotell i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. I projektet ingår både hotell med 150 rum och bostäder om ca 3 600 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler, en skyskrapa på ca 100 m. Beräknas bli 5 etapper.
Nybyggnad av köpcentrum i Långflon, etapp 2
Avser bla lokaler för outlet, hårfrisör, restauranger, godisbutik samt verkstadslokal. Option från objektnummer (851543).
Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad
Omfattar nybyggnad av en ny affärsbyggnad på ca 10.000 kvm och ca 200 nya p-platser. Byggstart kan ske om ett år och sedan är tanken att bygga lokalerna i etapper över två, tre år.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Nybyggnation av en högstadieskola som kan ersätta Ferlinskolan eller låg- och mellanstadiet vid Strandvägsskolan. Ca 250-300 elever.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler.
Renovering av gymnasium i Arvika
Upptaget i fastighetsplanen med planerad byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal, Karlstad
Omfattar nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av skola i Storfors
Två alternativ föreligger. Det ena är att renovera den befintliga skolan (Bjurtjärnsskolan) och det andra alternativet avser nybyggnad med eventuell placering vid Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats. Planerad byggstart inom fem år.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till gestaltning och struktur av stationsområdet och kringliggande stadsutvecklingsområden.
Nybyggnad för handel, småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö
Avser nytt område för handel och småindustri samt att området till stor del kommer att asfalteras och nämndemansgården kommer att ersättas med en större kontor- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Avser ombyggnad av låg och mellanstadieskola i Årjäng.
Nybyggnad av förskola på Norrstrand i karlstad
Omfattar nybyggnad av förskola i Karlstad med ac 140 platser.
Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Planer finns på nybyggnad av utbildningslokaler för masterutbildning.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av idrotshall i Munkfors
Detaljplaneärende. Avser möjliggörande för nybyggnation.
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av förskola i Forshaga
Planer finns för nybyggnad av förskola i Deje/Forshaga. Det planeras för ca 5-6 avd.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Förhandsbesked för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Till- och ombyggnad av Råda skola
Om- och tillbyggnad för F-3 skola.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Nybyggnad av ridhus i Säffle
Omfattar nybyggnad av ridhus i Säffle.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Planer finns för nybyggnad av tankstationer i Säffle.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Byggstart planeras för sommaren 2018. Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Påbyggnad av 2 byggnader i Karlstad
Projektet omfattar att det är i kvarteret Björnen, som omges av Älvgatan, Järnvägsgatan och Drottninggatan, som Järnkilen vill göra åtgärderna. Det handlar om påbyggnader med ett våningsplan på två av byggnaderna som vätter in mot innergården.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på ca 150 kvm.
Utbyggnad av ICA på Storgatan i Kil
Omfattar rivning av gamla restaurangdelen mellan ICA och Apoteket för utbyggnad av ICA supermarket.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum.
Ny skola vid Kvarnberget
Om och tillbyggnad för Kvarnbergskolan.
Totalrenovering av Långseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför totalrenovering av kyrkan.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Invändig renovering av förskola. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.
In- och utvändig renovering av By kyrka
In- och utvändig renovering av kyrkan. Konsulter anlitade för att ta fram åtgärdsprogram. Under 2017 kommer kyrkan att stängas för renoveringen. Uppskattad kostnad.
Utbyte av ventilationssystem och solavskärming/kyla
Urtaget ut inversteringsbudget mellan 2017-2019
Renovering av Deje simhall
Avser renovering av simhallen i Deje.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Utyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av våning med nya lokaler på skattkärrsskolan.
Uppgradering av ventilation och styr och regler, Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Nybyggnad av offentlig toalett i Sunne
Upptaget i investeringslista 2015-2018.
Tillbyggnad av personallokal i Storfors
Tillbyggnad/ombyggnad och fasadändring på personal- och driftsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Uppförande av hall ca 300-500 kvm. Osäkert när byggstart kan bli.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m. Byggstart tidigast 2018 - 2019. Kostnad okänd.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Byggstart tidigast 2019. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad och ändring av yttre utseende på skola.
Ombyggnad av Kyrka i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.
Dränering och målning av Asped skola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av tornet av kyrka i Torsby
Ombyggnad av tornet på kyrka. Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av personalrum i Torsby
Omfattar ombyggnation av personalutrymme på fastigheten Slättene 1:50.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: