Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundbyberg

Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning, samt ombyggnation av 1 hus. Husen är 6-7 våningar. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöbyggnad Leed Platinum.
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen i centrala Sundbyberg ska grävas ner och Sundbybergs stad utreder nu möjligheten att utveckla den markyta som frigörs. Oklart vad och hur mycket som ska byggas.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och flerbostadshus i Ursvik
Ca 8600 kvm BTA kommersiella lokaler samt bostäder, 4-6 våningar.
Ev nybyggnad av F-6 skola i Norra Sundbyberg
Beställaren önskar information från branschen avseende ev nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser. F-6 skola.
Nybyggnad av förskola i Ursvik
8 avdelningar planeras på Stallgatan/Gamla Enköpingsvägen.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning av skola till 380 st elever.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: