Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Järfälla

Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla
I etapp 2 av Nya Veddesta finns det planer för nybyggnad av sjukhus och äldreboende.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus mm i Järfälla
Fastigheten är på ca 165 000 kvadratmeter så det finns en stor potential att skapa ny stadsbebyggelse inrymmandes bostäder, skola, kontor, handel mm på fastigheten.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 2
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och mötesplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av campus för äldre i Jakobsberg
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt vårdbostad.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018. Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Utbyggnad matsal/ombyggnad kök, multisportarena, ombyggnad till mediatek.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ca 50 platser.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser omprojektering samt byte av hela ventilationssystemet i Högbyskolan.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Fd mottagningskök, uppgradering av ventilationen mm.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 2 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser ombyggnad av ventilationen.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Byte av 310 st fönster.
Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2018 på Teknikstugan (0,6 mkr), Allmogestugan (0,6 mkr) och Aspnässkolan (0,6 mkr).
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte av från och tillluftsfläktar.
Byte av brandlarm i skola i Järfälla
Byte av brandlarm pga nya krav på brandlarm från försäkringsbolag.
Byte av ventilationsaggregat i skola i Järfälla
Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning.
Säkerhetsåtgärder i Källtorpsskolan, Järfälla
Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ljudisolering av musiksalar i Järfälla
Lokaler för Kulturskolan och Mälargymnasiets estetiska program.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte ventilation i aula (2 aggregat).
Installation av bergvärme i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: