Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Järfälla

Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla
I etapp 2 av Nya Veddesta finns det planer för nybyggnad av sjukhus och äldreboende.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus mm i Järfälla
Fastigheten är på ca 165 000 kvadratmeter så det finns en stor potential att skapa ny stadsbebyggelse inrymmandes bostäder, skola, kontor, handel mm på fastigheten.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 2
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och mötesplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av campus för äldre i Jakobsberg
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt vårdbostad.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018. Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Utbyggnad matsal/ombyggnad kök, multisportarena, ombyggnad till mediatek.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ca 50 platser.
Utbyggnad av matsal vid Engelska skolan i Järfälla
Projektet ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser omprojektering samt byte av hela ventilationssystemet i Högbyskolan.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Fd mottagningskök, uppgradering av ventilationen mm.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 2 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser ombyggnad av ventilationen.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Byte av 310 st fönster.
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Byte av elsystem samt bullerdämpande åtgärder vid Källtorpsskolan, Järfälla
Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2018 på Teknikstugan (0,6 mkr), Allmogestugan (0,6 mkr) och Aspnässkolan (0,6 mkr).
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte av från och tillluftsfläktar.
Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.
Byte av ventilationsaggregat i skola i Järfälla
Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning.
Byte av brandlarm i skola i Järfälla
Byte av brandlarm pga nya krav på brandlarm från försäkringsbolag.
Säkerhetsåtgärder i Källtorpsskolan, Järfälla
Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ljudisolering av musiksalar i Järfälla
Lokaler för Kulturskolan och Mälargymnasiets estetiska program.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte ventilation i aula (2 aggregat).
Installation av bergvärme i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: