Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Danderyd

Ombyggnad av byggnad på Danderyds sjukhus
Tidigast byggstart 2019. Omfattning i dagsläget är 13000 kvm.
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Nybyggnad av idrottshall vid Brageskolan i Enebyberg
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en fullstor idrottshall samt paviljonger för skolverksamhet inom området.
Nybyggnad av LSS-boende i Djursholm
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Nybyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019- 2020.
Nybyggnad av servicebyggnad i Danderyd
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019- 2020.
Nybyggnad av kontor i Danderyd
Ligger vilande tills vidare. Detaljplanearbetet har ej påbörjats. Omfattning oklar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: