Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vellinge

Nybyggnad av hotell i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av hotell med 50 rum, 3 våningar.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Nybyggnad av räddningsstation i Höllviken
Avvaktar politiska beslut. Byggstart är ej fastställd.
Nybyggnad av lokaler för handel i Vellinge
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Planer finns för nytt handelsområde.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Renovering av kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Planer finns för invändig renovering samt ommålning av väggar, valv m.m. i kyrka.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för utvändig renovering som omfattar åtgärder av tegeltak, fönsterrenovering, åtgärder av portar m.m.
Renovering av kyrka i Velllinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för omkalkning av kyrka.
Modernisering av bibliotek i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Nytt utegym i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns förr åtgärder på delar av blytak på kyrka. .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: