Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av skola i Landskrona
gångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Vilande projekt. Inga beslut är tagna.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Byggplats och igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av förskola för 100 barn.
Renovering av idrottshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för renovering av idrottshall.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser renovering av tak samt ventilationsarbeten.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 2
Planer finns för fortsatt upprustning av idrottshall.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 1
Igångsättning tidigast 2018. Avser läktarstolar mm i idrottshall.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2018.
Rivning av kontor i Landskrona
Projektet är vilande. Eventuell igångsättning kan bli om 5 eller 10 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: