Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av skola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av skola.
Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åhus, Kritianstad
Projektet avser nybyggnad av lägenhetshotell med 40 lägenheter i 3 huskroppar i 4 våningsplan.
Utökning av handelsområde i Kristianstad
Intresserade byggeherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser industrimark för handel (ej för livsmedel) Omfattar ca 40000 m2 markområde. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av handelshus i Härlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser industrimark för handel (ej livsmedel). Omfattar ca 45000 m2 markområde. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av skola 2019-2020.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser högstadium och särskola.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning eventuellt 2018-2019.
Nybyggnad av skola i Degeberga Kristianstad
Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av skola 2020-2021.
Ombyggnad för kulturhus i Kristianstad etapp 2
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av skola till kulturhus för barn och ungdomar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arkelstorp Kristianstad
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad med 3 avdelningar vid förskola.
Nybyggnad av parkeringshus i Kristianstad
Parkeringshuset ska ej byggas norr om Stationen. Man letar nu en ny byggplats. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för 180-200 bilar.
Nybyggnad av högstadieskola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola.
Utökning av handelsområde i Kristianstad
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Aver industrimark för handel (ej för livsmedel) Omfattar ett markområde på 10000 m2. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ersättning Österänggymnasiet i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Om- eller nybyggnad av Science center i Kristianstad
Ett Science Center är en anläggning som riktar sig framförallt till barn och unga med experiment inom naturvetenskap, teknik och matematik. Politiska beslut saknas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Planer finns gällande nybyggnad av hotell.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av tak och fasad samt utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av förskola Östersrlöv i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser avveckling av paviljonger.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017. Om- och tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad larmcentral i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser larmcentralen.
Ombyggnad av larmcentral i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Arkelstorps fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U8
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning av fd kommunhus, hus A och B. Spängervägen 1 (Byggnad A) och Oppmannavägen 6 (Byggnad B).
Nybyggnad av handelsbodar mm i Åhus Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av handelsbodar, krogar, restauranger m.m. vi Hamnpromenaden vid Gamal Skeppsbron.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Byggstart ej fastställd. Avvaktar beslut. Bygglov sökt. Nybyggnad av servicebyggnad.
Renovering av kulturhus i Kristianstad
Objektet avser Barbacka kulturhus, fasad- och takrenovering.
Fasad- och takrenovering på idrottshall i Kristianstad
Objektet avser Nosaby idrottshall, fasad- och takrenovering.
Ombyggnad övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser övningsbyggnad.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Objektet avser Hammars skola, By A, B, D, E och G. Fönsterbyte, fasad- och takrenovering.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Utvändigt underhåll på förskola i Önnestad
Objektet avser utvändig målning av Önnestads förskola.
Nybyggnad av reception i Kristianstad
Nybyggnad av hotellreception och restaurang .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: