Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höganäs

Nybyggnad av vårdboende i Nyhamnsläge
Avser nybyggnad av vårdboende med 50 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Viken
Igångsättning preliminärt under februari 2018. Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av Folkets hus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av Folkets hus med stor samlingssal, bowlinghall, restaurang och kafé. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av entré vid stadshuset m.m.i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av entré vidr stadshusets huvudentré samt markarbeten.
Inv underhåll av Jonstorp kyrka
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2018.
Inv underhåll av Farhult kyrka
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av servicehus och sophantering Mölle i Höganäs
Objektet är beläget på fastigheten Mölle 14:234 o 12:240 gatuadress Södra strandvägen Mölle hamn, innehållande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt sophantering.
Offentliga toaletter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: