Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gällivare

Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- & omsorgsboende för 85 boende, Repisvaara NV.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Planer för multiaktivitetshus, en arena för idrott, kultur, bad, bibliotek m.m.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara NV
F6-skola Repisvaara NV.
Nybyggnad av parkeringshus i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 240 platser.
Nybyggnad av parkeringshus i Gällivare
P-hus, besöks- och bostadsparkering, ca 290 platser.
Nybyggnad av parkeringshus i Gällivare
P-hus, parkeringsplatser Gällivare 12:585, 100:1. För resande 290 platser.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering/garage, ca 130 platser.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde.
Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande arbeten med tillhörande installationsarbeten: Om- & tillbyggnad av befintligt storkök inkl matsal. Nytt personalrum, nytt grupprum. Installation av fettavskiljare. Ny anslutning av avloppsledning. Nya utvändiga åtgärder för att skapa säkrare tillträde till skolan för varutransporter.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Parkeringsgarage S Kyrkallén. Besök- och bostadsparkering 150 platser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: