Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (2)
Boden (2)
Gällivare (20)
Haparanda (4)
Jokkmokk (2)
Kalix (5)
Kiruna (22)
Luleå (34)
Pajala (2)
Piteå (10)
Älvsbyn (0)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Rivning av fd bilaffär samt nybyggnad av fastighet i Luleå
Ca 16000 kvm handel och kommersiell service, 8000 kvm samhällsservice och kontor, ca 250-300 lgh. Ica Kvantum blir en av hyresgästerna. www.galaren.se
Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera. Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.
Om och tillbyggnad av akuten mm på Sunderby sjukhus, Luleå
Totalt 2000-4000 kvm för både om och tillbyggnad. Gäller sterilcentral, IVA, akuten, röntgen samt operation.
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Generalkonsultuppdrag avseende projektering av ett komplett förfrågningsunderlag till en utförandeentreprenad för ny psykiatribyggnad med tillhörande utrymmen och anslutningar mot befintliga och planerade byggnader vid Sunderby sjukhus både ovan och under mark. Omfattningen ytmässigt för vårdinrättning är ca 8000 m² fördelat på två plan, till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, gym m.m. på ca 4000 m2.
Nybyggnad av sameparlamentet i Tuolluvaara
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- & omsorgsboende för 85 boende, Repisvaara NV.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Planer för multiaktivitetshus, en arena för idrott, kultur, bad, bibliotek m.m. Samt ett garage med plats för 150 bilar.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Luleå
Planer att bygga kommersiella lokaler.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, två våningar kontor och resten lägenheter.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
En ny is- & evenemangsarena placeras i Sjöparken i centrala Gällivare.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av hotell, stugor, camping mm i Kalix
Planförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna bygga golfhotell, uthyrningsstugor samt anlägga husvagnscamping och en småbåtshamn i anslutning till golfbanans drivingrange.
Nybyggnad av badhus i Kiruna
Utredning ska göras. Placering/omfattnig är ej fastställd. Uppsakttad start och kostnad.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.
Nybyggnad av skola i Kiruna
Planerat projekt i tidigt skede. Placering och omfattning ej fastställd. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av bandyhall i Haparanda
Projektet ligger stilla. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara NV
Exploateringsområde för F6-skola Repisvaara NV.
Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Friidrottshall inklusive gymnastikhall 40X20 m och gym.
Nybyggnad av handelshus på Norrmalm, Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Renovering av badhus och sporthall i Jokkmokk
Stora renoveringsbehov finns och även planer på att göra en handikappanpassad entré.
Påbyggnad och rivning av kontor i Luleå
Rivning av 1 våning samt påbyggnad av 2 st våningar.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde. Ca 11 tomter finns.
Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Tillbyggnad av byggnader i Arjeplog
Planen avser att bygga till fyra våningar mot Drottninggatan.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Nybyggnad av grundskola nära centrum i Kiruna.
Nybyggnad av förskola i Kallax
2 avdelningar, 300-400 kvm.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 290 platser.
Nybyggnad av parkeringshus i Gällivare
Parkeringshus Gällivare 12:585, 100:1. För resande 290 platser.
Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Parkeringsgarage S Kyrkallén. Besök- och bostadsparkering 150 platser.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Parkeringsplatser Bagaren 4. Personal- och tjänstebilsparkering, ca 110 platser.
Takarbeten på kyrka i Haparanda
Takarbeten på Karl Gustavs kyrka. Byte av spånsticke tak.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 240 platser.
Eventuellt rivning av samlingslokal i Luleå
Denna fastighet är mögelskadad och det är osäkert när rivning kan komma att ske. Sker rivning är det oklart om det blir nybyggnad av bostäder.
Underhåll av fastigheter & kyrkor i Luleå
Planer att under en 10 års period göra underhåll, ytskickt och avvattning på fastigheter och kyrkor i Luleå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: