Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (5)
Ljungby (10)
Markaryd (11)
Tingsryd (4)
Växjö (16)
Älmhult (6)
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.
Nybyggnad av klubbhus
Avser exklusivt klubbhus med bla kansli, 2 restauranger, pool, spa och gym.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Utbyggnad med ca 5000 kvm samt p-platser i två våningar. Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Detaljplan finns.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras. Detaljplan krävs.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Detaljplanearbete pågår. Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Nybyggnad av skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnation av Lammhultsskolan. Omfattning oklar.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Avvaktar politiska beslut. Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Avvaktar beslut. Projektet ligger på is. Oviss byggstart.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.
Nybyggnad av förskola & flerbostadshus, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola samt flerbostadshus. Omfattning samt byggstart oklar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Åmot, etapp 2
Planer finns för ytterligare exploatering. Avser bla flytt av 35-45000 kbm jord och där kommer det att skapas ett nytt handelsområde. Kostnad oviss.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av spa och konferenslokal i Evedal
Byggstart och kostnad ej fastställda.
Nybyggnad av skola, bostäder mm i Markaryd
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder samt centrumändamål inom området. Byggstart och omfattning oklar.
Nybyggnad av kontors/flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 våning som avser kontor. Huset kommer att byggas i 1890 tals arkitektur.
Nybyggnad av förskola i Alvesta
Avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus samt centrumutveckling.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, 1-2 konstgräsplaner, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kallbadhus i Växjö
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal i Ljungby
Konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola på Hov, Växjö
Ligger på is. Planuppdrag har givits hösten 2012 att möjliggöra flerbostadshus och förskola. Detaljplanen är under bearbetning. Förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Modernisering av Grand i Ljungby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2015, samt plan för 2016-2017. En förstudie är gjord för hur man kan modernisera byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal. Projektering under år 2017 och resten år 2018.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Projektet avser renovering av fasad, ombyggnad av storkök och ventilation i skola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Tidigt skede. Avser Nybyggnad av p-hus med ca 800 parkeringsplatser. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av matsal och kök i skola.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.
Ny företagsby i Växjö
Yta 75000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av ytter mark vid entré på kommunhuset i Älmhult
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2016-2019.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus.
Invändig renovering av Ekeberga kyrka
Utredning pågår om planerad invändig upprustning. Byggstart sker tidigast 2019.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Ombyggnad av idrottshall i Alvesta
Avser byte av kylanläggning.
Renovering av fasader och tak på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad och tak på kyrka. Planerad byggstart 2020.
Nya övervakningssystem i Ljungby kommun
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser övervakningssystem i kommunen. 0.5 miljoner 2018 samt 0,5 miljoner 2019.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: