Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Varberg

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Om och tillbyggnad av akutmottagning i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagning och ambulansintag. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Nybyggnad av skola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler.
Nybyggnad av arenahall i Varberg
För ca 5000 åskådare, läktare, gym, sport-shop, VIP-loger m m. Det kan bli fråga om en mindre byggnation istället.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Avvaktar besked angående hyresgäster. Byggrätt finns för 3000 kvm. Detaljplan finns. Ev byggstart under första kvartalet 2016.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Planerad nybyggnation av en kontorsbyggnad med 4 plan. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av station i Varberg
Projektet avser nybyggnad av station. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten.
Renovering del av Varbergs fästning
Avser renovering av taket samt upprustning av invändiga ytskikt, omdragning av el samt ny ventilation.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Oviss byggstart.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Planer finns på om- och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av räddningscentralen.
Ombyggnad till hotell i Varberg
Planer finns på ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med ca 20 rum.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av brandstation i Varberg
Avser nybyggnad av brandstation.
Ny pendelstation i Väröbacka
Avser gångtunnel, perrong.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak och dränering. Byggstart tidigast våren 2018.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.
Utvändigt underhåll av hotell i Varberg
Projektet avser ny fasadsten på fasaden på den del av huset som är byggd 1970.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart.
Renovering av tornfasader och stigport på kyrka i Skällinge
Projektet avser renovering av tornfasad och stigport på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Handikappanpassning av kyrka i Varberg
Projektet avser handikappanpassning södra entrén på kyrka. Byggstart tidigast våren 2018.
Invändig renovering av fönster och vapenhus i kyrka i Varberg
Projektet avser invändig renovering av fönster och vapenhus i kyrka. Antikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändig renovering av bårhus i Varberg
Projektet avser renovering av fasad på bårhus. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: