Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotlands län

Gotland (27)
Nybyggnad av badhus på Gotland
Projektet ligger vilande. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser hotell med 70-160 rum, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, kallbadhus, konferenslokaler samt bungalows i form av bostadsrätter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp 2 Gotland
Etapp 2 omfattar kontor, vakt, gym och ev. förläggning.
Nybyggnad av förråd/garage i Visby etapp 3
Uppdraget omfattar projektering inklusive utredningar för nyetablering på Tofta skjutfält avseende: Uppförande av stridsfordonsgarage, FMV-verkstad och skärmtak för repkö (reparationskö)
Tillbyggnad av affärshus i Visby
Tillbyggnad av handelsbyggnad, flytt av återvinningsstation och uppförande av plank runt återvinning samt ombyggnad av parkering.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Ombyggnad av ventilationsanläggning, residenset Visby
Ombyggnad av ventilationsanläggning för konferensrum/sal. Utbyte av ventilationsaggregat inkl. vs, styr och elarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: