Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mora

Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare samt nya lokaler för habilitering.
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Nybyggnad av affärlokaler i Mora
Planer finns på fortsatt utbyggnad av handelsområdet. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Ombyggnad av patienthotell m.m. i Mora
Avser byggnationer för patienthotell, tandvård och hjälpmedel.
Nybyggnad av affärshus i Mora
Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny värmeinstallation i Sollerö kyrka, Mora
Avser ny värme-, åskskydd-, el- och styranläggning.
Ombyggnad av förskola i Våmhus
Avser integrering av befintliga skollokaler.
Utbyggnad av förskola och kök i Mora
1 avdelning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Tillbyggnad av butik i Mora
Förhandsbesked för tillbyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: