Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (7)
Borlänge (15)
Falun (14)
Gagnef (2)
Hedemora (1)
Leksand (7)
Ludvika (42)
Mora (18)
Orsa (1)
Rättvik (3)
Säter (2)
Vansbro (1)
Älvdalen (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nyb av hotell, handelshus, parhus, radhus mm i Stöten
Totalt ca 950 bäddar. Kommer att bilda ett separat bolag som byggherre. Intresserade byggherrar ( för att köpa och bygga) kan visa sitt intresse till markägaren.
Nybyggnad av galleria i Falun
Planerat tidigt projekt. Nybyggnad av galleria mm.
Om- och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Politiska beslut har tagits om att det ska byggas en ny vårdbyggnad samt ombyggnad/anpassning av lokaler för vård och akutmottagning, ca 5000 kvm. I projektet ingår även rivning av 3 byggnader (hus 2,6,10).
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus, villor, radhus, förskola m.m i Noret, Leksand
Avser nybyggnad av förskola, flerbostadshus, radhus, villor m.m.
Ombyggnad vid lasarett i Mora
Ombyggnad av mottagningar mm.
Nybyggnad av hotell i Stöten
Malung transtrands Kronopark 1:337 Uppförande av 70 lägenheter, 300 bäddar. Projektet vilar för närvarande.
Nybyggnad av hotell- och spaanläggning i säfsen
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Ekologisk anläggning. Projektet uppföres i ett källarplan + souterrainvåning + 2 plan. Totalt 90 rum. Ca 1500 kvm/plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 841386. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Upptaget i förslag till prioriteringsordning för om-, till- och nybyggnad av Borlänges skolor.
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Ombyggnad av vårdavdelning 23 & 24 på Falu lasarett
Ombyggnation för medicinkliniken avseende vårdavdelningar och mottagningar på Falu lasarett. Omfattar 2 våningar i hus 11 samt 1 våning i hus 05.
Nybyggnad av vårdcentral i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Avser uppförande av bilskadecenter och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Ombyggnad av reception och sporthall i Älvdalen
Planer för att bygga ihop reception och sporthallen samt en ny restaurang.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Malung-Sälen
Tidiga planer. Framflyttad byggstart.
Nybyggnad av affärlokaler i Mora
Planer finns på fortsatt utbyggnad av handelsområdet. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.
Sammanslagning av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av plan 4 för en sammanslaggning av specialistmottagningar: medicin, kirugi och psykatri.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Ombyggnad av patienthotell m.m. i Mora
Igångsättning tidigast 2019. Avser byggnationer för patienthotell, tandvård och hjälpmedel.
Nybyggnad av lägenhetshotell, Lodge Grönklitt
Avser nybyggnad av lägenhetshotell i 5 våningar med ca 63 lägenheter, konferensutrymmen och restaurang mm.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1
Hotellet kommer att inrymma 20 rum, litet spa, mindre restaurang, golfshop samt behandlingsrum i källaren.
Nybyggnad av idrottshall i Säter
Idéförslag finns på nybyggnad av en sporthall. Beslut saknas.
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Planerat projekt, diskussioner pågår. Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Upptaget som förslag i kommunens prioriteringslista för kommande byggnationer.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Nybyggnad av curlinghall på Lugnet i Falun
Uppförande av ny curlinghall med 6 banor.
Nybyggnad av affärshus i Mora
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Älvdalen
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med 32 rum.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Planen är överklagad. Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på Borlänge kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor / handelshus i Borlänge
Ny detaljplan kommer att arbetas fram. Osäker byggstart. Okänd kostnad. Ev kommer projektet att ske i någon annan utformning.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Mora
Avser till- och ombyggnad av ankomsthall samt bagageterminal. Byggstart kan ej anges.
Tillbyggnad av endoskopienhet i Mora
Igångsättning tidigast 2019. Avser tillbyggnad för endoskopi.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Planerad byggstart 2018 eller senare. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Nybyggnad av psykiatribostäder i Ludvika
Upptaget i investringbudget. Planer för nybyggnad av psykiatriboende dör yngre personer, ca 6 st lägenheter.
Ombyggnad till familjecentral i Leksand
Inga beslut fattade. Projektet omfattar enligt förslag en påbyggnad med en våning på en del av huset. Dit flyttas en samlingssal. Nuvarande samlingssal byggs om till lokaler för barn- och mödrahälsovård samt öppen förskola.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Avesta
Planer för nybyggnad av idrottshall vid Markusskolan.
Åtgärdande av fuktskador i Grangärde kyrka
Projektet omfattar bl.a renovering av golv till följd av fuktskador.
Nybyggnad av affärshus i Ludvika
Idéer och förslag finns på nybyggnad av ett affärshus med ett parkeringsdäck på taket.
Om- och tillbyggnad av ambulansstation i Sälen
Avser om- och tillbyggnad av ambulansstationen.
Ombyggnad till familjens hus i Mora
Söker lokal för BVC, MVC, öppen förskola och familjerådgivning under ett tak. Olika alternativa/placeringar utreds. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av affärshus och konferenslokal i Ludvika
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Projektet avser en ny eventlokal som ska inrymma bla butiks- och konferenslokaler. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Igångsättning tidigast hösten 2017. Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.
Flyttning av vårdcentral i Avesta
Projektet avser flytt av vårdcentral från plan 3 till plan 1 efter uppförande av ny vårdbyggnad.
Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.
Ny värmeinstallation i Sollerö kyrka, Mora
Avser ny värme-, åskskydd-, el- och styranläggning. Framflyttat till 2018.
Utvändig renovering av kyrka i Särna
Kommer söka kyrkoantikvarisk ersättning under 2018. Avser omtjärning av tak och fasader på Särna gamla kyrka.
Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage samt carportar för mindre bussar.
Tillbyggnad av Containerterrminal i Insjön
Detaljplanearbete pågår.
Om- och tillbyggnad av skola i Smedjebacken
Detaljplanearbetet pågår för utökning av skollokalerna.
Ny förskola i Gonäs, Ludvika kommun
Ny förskola med 3 avdelningar.
Tillbyggnad av kontor i Sälen
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.
Nybyggnad av restaurang i Sälenfjällen
Detaljplaneärende. Syftet med planförslaget är att ändra gällande detaljplan så att en tvåvåningsbyggnad får uppföras i planens västra del (restaurang Ravinen) samt höja den tillåtna nockhöjden i planens östra del (restaurang Rådhuset).
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden.
Renovering av omklädningsrum i Malungs ishall
Planer för renovering av omklädningsrum i Malungs ishall.
Nybyggnad av maskinhall i Rättvik
Planer finns på nybyggnad av en maskinhall, kontor och personalutrymmen.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Ombyggnad av förskola i Våmhus
Avser integrering av befintliga skollokaler.
Utbyggnad av förskola och kök i Mora
1 avdelning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av skola F-9, Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av skolbyggnad. Projektet omfattar en profilskola årskurs F-9 med internationell inriktning där språket är svenska och engelska.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.
Byte av fönster på gymnasieskola i Rättvik
Entreprenaden omfattar fönster- och dörrbyten i skolfastighet innehållande kök, gymnastiksal/teatersal, matsal och boendedelar.
Nybyggnad av maskinhall i Gagnef
Avvaktar besked från kommunen och lantmäteriet.
Nybyggnad av restaurang i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Nybyggnad av topprestaurang. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Ny ventilations vid Håksbergs förskola, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov ändrad användning till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kyrka i Dala-järna
Detta projekt har blivit framskjutet till tidigast 2020. Planerna avser fasadrenovering av Järna kyrka.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad. Omfattning oklar.
Ombyggnad av apotek i Malung
Avser ombyggnad om apotekets lokaler. Byter inredning och river kontorsrum för att öka butiksytan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: