Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Västra Götalands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Byggnation av ny anläggning i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av en ny anläggning som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 110000kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionsens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna som delvis kommer att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus. Byggstart tidigast 2018/2019.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Förstudie pågår gällande dricksvattenförsörjningen i Trollhättan. Nytt vattenverk kan komma att uppföras och reservvattentäkt anläggas. Beslut ej tagna. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industri, logistik och upplevelse i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industri, logistik och upplevelse. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av växthus och besökscentrum. Byggstart tidigast 2018/2019.
Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Nybyggnad av förgasningsanläggning på Hisingen, etapp 2
Inga beslut finns. Osäker byggstart
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Utredning pågår, avvaktar politiska beslut. Planer för nybyggnad av återvinningscentral i Stenungsund.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Detaljplanearbetet pågår.
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av företagspark. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av industrihall på ca 1500 kvm.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser lokaler för tillverkning av vågkraftaggregat, omklädningsrum samt kontorslokaler. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nedläggning av reningsverk i Nol
Avser nedläggning av reningsverk.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 6000 kvm.
Nybyggnad av lager i Partille
Projektet avser nybyggnation av industri-och lagerbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Planer i tidigt skede. Avser nybyggnad av stall.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (1500-2000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager. Omfattning oklar.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nytt avloppsreningsverk i Håcksvik, Svenljunga
Projektet avser ny renings- och infiltrationsanläggning.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Töreboda
Avser komplettering av Hajstorps avloppsreningsverk för att klara gällande utsläppsvillkor.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast början 2018..
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: