Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (0)
Filipstad (0)
Forshaga (0)
Grums (0)
Hagfors (0)
Hammarö (0)
Karlstad (3)
Kil (1)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (2)
Säffle (2)
Torsby (5)
Årjäng (0)
Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Storfors
Konsultens förstudie ska visa på vilka åtgärder som krävs. Byggstart allra tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finna för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av rötningsanläggning på Heden, Karlstad
För organiskt avfall, flera byggnader. Planerna ligger på is. Politiska beslut saknas. Oviss om och när det kan komma till utförande.
Nybyggnad av industrilokaler i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål. Planen ska också ge möjlighet att i framtiden uppföra en omlastningsterminal för godstrafik med tillhörande järnvägsspår
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden.
Renovering av Tösse vattentorn/verk, Säffle
Projektet avser installation av ett nytt inre ytskikt i reservoarvolymen tillsammans med ersättning av merparten av verkets rörgalleri samt installation av ett nytt UV-aggregat samt tryckstegring.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ev. nybyggnad av bränsleterminal i Arvika
Förstudie pågår, inga beslut fattade. Byggplats ej fastställd. Byggstart ev. under 2018.
Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Storfors
Några politiska beslut om projektets genomförande har ej tagits.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: