Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade industriprojekt i Värmlands län

Arvika (2)
Eda (0)
Filipstad (0)
Forshaga (1)
Grums (0)
Hagfors (1)
Hammarö (0)
Karlstad (2)
Kil (1)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (5)
Säffle (1)
Torsby (5)
Årjäng (1)
Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av industri
Avser nybyggnad av industrilokal.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av industrilokaler i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål. Planen ska också ge möjlighet att i framtiden uppföra en omlastningsterminal för godstrafik med tillhörande järnvägsspår
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden. Ingenting är påbörjat med ev provtagningar.
Nybyggnad av förråd i Sunne
Avser nytt kommunförråd.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri. Byggnation kommer att ske etappvis. Uppskattad byggstart. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Utbyggnad av reningsverk i Torsby
Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby
Söker tillstånd. Byggstart eventuellt 2019. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av reningsverk i Bograngen
Byggstart är uppskattad.
Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Storfors
Några politiska beslut om projektets genomförande har ej tagits.
Nybyggnad av förråd på arenaområdet i Sunne
Nybyggnad av förråd. Entreprenörer kommer utses via ramavtal.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av kontor och industrilokaler, ca 100 kvm.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: