Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (1)
Grums (1)
Hagfors (1)
Hammarö (0)
Karlstad (6)
Kil (2)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (2)
Säffle (1)
Torsby (5)
Årjäng (1)
Nybyggnad av pulveranläggning i Hagfors
Omfattar nybyggnad av en pulveranläggning i Hagfors. Byggnaden blir 21 meter hög upp till 2000 kvm. Det kommer att utökas med sex nya värmebehandlingsugnar i en helautomatisk byggnad. Den ska ligga i anslutning till den befintliga värmebehandlingsanläggningen. . Till att börja med skaffar Uddeholm sin tolfte ESR-ugn, men ESR-byggnaden ska ha kapacitet för totalt sex ESR-ugnar.
Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av industribyggnad för handel.
Nybyggnad av vattenverk i Storfors
Konsultens förstudie ska visa på vilka åtgärder som krävs. Byggstart allra tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finna för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av industrilokaler, forshaga kvarntorp 2:7.
Nybyggnad av rötningsanläggning på Heden, Karlstad
För organiskt avfall, flera byggnader. Planerna ligger på is. Politiska beslut saknas. Oviss om och när det kan komma till utförande.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av industrilokaler i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål. Planen ska också ge möjlighet att i framtiden uppföra en omlastningsterminal för godstrafik med tillhörande järnvägsspår
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Charlottenberg
Avser ombyggnad av biobädd med tillhörande funktioner samt ombyggnad av kemikaliehanteringen. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där biobädden utgör etapp 1 och kemikaliehanteringen etapp 2.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.
Ev. nybyggnad av bränsleterminal i Arvika
Förstudie pågår, inga beslut fattade. Byggplats ej fastställd. Byggstart ev. under 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Omfattar en nybyggnad av pumpstation i Karlstad.
Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Storfors
Några politiska beslut om projektets genomförande har ej tagits.
Byte av fasad på industrilokal i Årjäng
Avser fasadbyte av industrilokal med ca 1600-1700 kvm fasad.
Nybyggnad av fiskodling i Filipstad
Avser nybyggnad industrilokaler (fiskodling).
Åtgärder av avloppsreningsverk i Grums
Projektet avser larmsystem och processuppdateringar i avloppsreningsverk.
Ny fordonsvåg samt rivning/montering av nytt våghus vid återvinningsentral i Kil
Objektet avser ny fordonsvåg, rivning av befintligt våghus samt montering av nytt våghus. Våghus tillhandahålls av beställaren.(finns på platsen)
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: