Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Uppsala län

Enköping (8)
Heby (1)
Håbo (1)
Knivsta (2)
Tierp (7)
Uppsala (11)
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 med lab, experimenthall, kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor, restaurang och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras. Inredande av serverhall i hus 9 finns på separat projekt: 1420549.
Nybyggnad av bensinstation,restaurang mm i Enköping, et 4
Medicinanläggning, 3 st helikopterplattor.
Nybyggnad av industrihus i Vaksala, etapp 3
Etapp 2 innehåller hus E & F projnr 900697. Etapp 2, Hus G = 1315989
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Avser innanmätet avseende en serverhall vid Ångströms laboratorium, hus 9, i Uppsala. Husbyggnationen finns på id: 905779. Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: