Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Stockholm

Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Stockholm
Hyreskontrakten för de gemensamma lokalerna för dekorverkstäder i Gäddviken i Nacka löper ut 2021 och man tittar på alternativ för nya lokaler. Byggherre samt placering ännu ej fastställd.
Om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Uppförande av pumphus/mindre teknikbyggnad i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden
Inom planområdet Södra Värtan kommer Stockholm Vatten och Avfall AB uppföra en pumpstation. För att pumpstationen estetiskt och funktionellt ska bidra till området ska Exploateringskontoret bekosta att pumpstationen byggs in i en estetiskt tilltalande byggnad som även integrerar nyttofunktioner, såsom sittplatser och offentliga toaletter. Byggnaden kommer placeras i ett centralt läge på den nya kajen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: