Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Stockholms län

Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Stockholm
Hyreskontrakten för de gemensamma lokalerna för dekorverkstäder i Gäddviken i Nacka löper ut 2021 och man tittar på alternativ för nya lokaler. Byggherre samt placering ännu ej fastställd.
Om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.
Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 2
Ytterligare ca 110 000-120 000 kvm planeras. Hyresgäster saknas.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp. Hyresgäster saknas.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Oklart i dagsläget hur stort markområde
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av industrihus i Västberga
Rivning av befintliga byggnader och uppförande av nya byggnader - lager/industri.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden.
Nybyggnad av lager i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ny sopsugsterminal som skall ersätta befintlig provisorisk.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 4 mfl
Planerat projekt efter etapp 3. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av industrihus i Skarpnäcks gård
Nybyggnad av industri- och lagerlokaler med kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter/datahall.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Nybyggnad av lokaler i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser byggnad för livsmedelsverket.
Nybyggnad av slamlager i Bro
2 hektar stor anläggning.
Nybyggnad av smörjmedelsanläggning i Haninge
Avser nybyggnad av smörjmedelsanläggning.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Industrifastigheten Respiten 2 på ca 2 045 m² för industriverksamhet och/eller lager, detaljplanen tillåter även till viss del fordonservice.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Nybyggnad av lager i Liljeholmen
Rivning av lagerbyggnad, ny lagerbyggnad, uppförande av skärmtak vid befintlig hall m m.
Nybyggnad av verkstad i Vaxholm
Nybyggnad av verkstad/kontor (återuppförande efter brand).
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Nybyggnad av tvättstugor i Haninge
tilläggsisolering av fasaden.
Ny skorsten till Farsta värmeverk, Farsta
Avser installation av en ny skorsten i stål. Innanmätet består av en isolerad rökgaskanal med en ungefärlig invändig diameter om Ø 3000 mm. Höjd över mark minst 60 m. Skorsten ska vara försedd med invändig lejdare och topplucka för access.
Ombyggnad av kallförråd till varmförråd, Kungsängens garnisonsområde
Avser ombyggnad av kallförråd till varmförråd. Säkerhetsskyddad upphandling.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad på fastigheten bro-skällsta 1:47, skällstavägen 9.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nytt skärmtak och entré.
Nybyggnad av växthus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (växthus).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: