Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Burlöv

Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av sockerlager i Arlöv
Projektet ligger på is. Uppförande av tält för att tippa och lagra socker. Plintar. Ev byggstart om 2 år.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Uppskattad byggkostnad.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på ca ,2,5 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: