Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Bjuv

Markområde för verdsahmhetslokalero och bostäder i Billesholm
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 10-15 hektar markområde för byggbar mark för verksamhetslokaler och bostäder.
Markområde för industrihus i Bjuv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 11 hektar markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Planer i tidigt skede. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Igåängsättning tidigast 2018. Konsult gällande tillståndsansökan: ÅF i Malmö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: