Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Lindesberg

Ombyggnad av rötkammare m m vid reningsverk i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för 2014 - 2016.
Nya verksamheter i Lindesberg
Detaljplaneärende. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya verksamheter nordöst om en framtida cirkulationsplats i korsningen Fotbollsgatan - Riksväg 50. (Nordöstra kvadranten). Planarbetet ligger för närvarande nere. Oviss byggstart.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: