Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Örebro län

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser nybyggnad av centrallager för Lidl på ca 50000 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hammar, Askersunds kommun
Planer i tidigt skede. Tilltänkt plats är intill nuvarande Hammars avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri/lagerbyggnader i Hallsberg
Ca 45 ha. Markområde till försäljning. Omfattar 250.000 kvm.
Nybyggnad av sjöbodar & scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.
Ombyggnad av reningsverk i Nora
Avser ombyggnad av Nora reningsverk. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Ombyggnad av rötkammare m m vid reningsverk i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för 2014 - 2016.
Nybyggnad av lager och kontorshus i Örebro
Lager ca: 3000 kvm. Kontor ca: 4-5000 kvm.
Nya verksamheter i Lindesberg
Detaljplaneärende. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya verksamheter nordöst om en framtida cirkulationsplats i korsningen Fotbollsgatan - Riksväg 50. (Nordöstra kvadranten). Planarbetet ligger för närvarande nere. Oviss byggstart.
Nybyggnad av lager, kontor och industrihus på Bettorp
Förstudie pågår. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.
Nybyggnad av lager, kontor och industrihus på Bettorp
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor i två våningar om totalt ca 2700 kvm.
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Nybyggnad av lager i Lekeberg
Planer finns på eventuell nybyggnad av lagerlokal.
Utbyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser eventuell utbyggnad av slamhanteringen vid Bångbro reningsverk.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Ombyggnad av processteg vid reningsverket i Nora
Upptaget i investeringsbudget/-plan för 2014-2016. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av industrilokaler med kontorsdel i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal med en mindre kontorsdel.
Rivning av industrihus i Nora
Avser rivning av byggnad 52, 53, 1084 och 1085 samt marksanering.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser byte av fasad och fönster samt ny ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: