Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Lessebo

Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Renovering av maskinrum i Lessebo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: